Tag Archives: Mẫu bìa điều lệ công ty

Mẫu bìa điều lệ công ty TNHH đẹp file Word

Tải mẫu bìa điều lệ công ty TNHH file Word miễn phí ✓ Đơn giản, trang trọng ✓ Sử dụng để làm trang bìa điều lệ công ty TNHH MTV, công ty TNHH hai thành viên trở lên thoả thuận về việc thành lập và hoạt động của công ty

Read More »

Mẫu bìa điều lệ công ty cổ phần đẹp file Word

Tải mẫu bìa điều lệ công ty cổ phần miễn phí ✓ File Word thuận tiện chỉnh sửa ✓ Đơn giản, đẹp mắt ✓Sử dụng thích hợp làm trang bìa điều lệ thoả thuận về cách tạo lập, hoạt động và giải thể CTCP giữa những người sáng lập công ty và các cổ đông trên khuôn khổ pháp luật

Read More »