Top 33 Mẫu bìa báo cáo thực tập đẹp file Word

XEM TRƯỚC PDF:

➤➤➤ Tải bản Full: https://drive.google.com/file/d/1OhIAMWwQtpVSAxKjIrXf0N3sM7XynZSo/view

Tải mẫu bìa báo cáo thực tập đẹp file Word dùng chung phổ biến

Mẫu bìa báo cáo thực tập gồm những thông tin gì?

Mẫu bìa báo cáo thực tập thường được các học sinh, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng sử dụng và thường các thông tin trên mẫu bìa báo cáo sẽ gồm các thông tin như: 

  • Phần text ghi các nội dung như: Bộ GD&ĐT, tên trường, khoa, lớp, đề tài, giáo viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện, MSSV, … 
  • Phần trang trí có thể là những hoa văn đơn giản hoặc cầu kỳ tùy theo mắt thẩm mỹ và sở thích của mỗi người và có logo trường. 

Check Also

Top 33 Mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung đẹp file Word

Tải mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung miễn phí ✓ Mẫu bìa .DOC dễ chỉnh sửa theo thông tin công ty ✓ Dùng làm bìa sổ cái, sổ nhật ký chung, sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, các loại sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung