Top 33 Mẫu bìa hợp đồng kinh tế file Word

XEM TRƯỚC PDF:

Tải Mẫu bìa hợp đồng kinh tế file Word dùng chung phổ biến

Mẫu bìa hợp đồng kinh tế gồm những thông tin gì?

Mẫu bìa hợp đồng kinh tế là mẫu bìa dành cho hợp đồng kinh tế, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh. Thường mẫu bìa hợp đồng kinh tế sẽ gồm các thông tin như: Tên đơn vị, địa chỉ, MST, tên hợp đồng, năm,……

Check Also

Top 33 Mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung đẹp file Word

Tải mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung miễn phí ✓ Mẫu bìa .DOC dễ chỉnh sửa theo thông tin công ty ✓ Dùng làm bìa sổ cái, sổ nhật ký chung, sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, các loại sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung