Top 33 Mẫu bìa tập san đẹp file Word

XEM TRƯỚC PDF:

Tải mẫu bìa tập san đẹp file Word dùng chung phổ biến

Mẫu bìa tập san gồm những thông tin gì?

Tập san là tạp chí, ấn phẩm trong một lĩnh vực chuyên môn nhất định nhằm mục địch tổng hợp tuyên truyền thông tin về lĩnh vực chuyên môn đó. Bìa tập san là mẫu bìa dành cho tạp chí, tập san. Có khá nhiều loại bìa tập san và thường đối với mẫu bìa tập san chào mừng 20-11 sẽ gồm phần nội dung giới thiệu về tạp san kèm với phần trang trí nổi bật thu hút người đọc.

Check Also

Top 33 Mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung đẹp file Word

Tải mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung miễn phí ✓ Mẫu bìa .DOC dễ chỉnh sửa theo thông tin công ty ✓ Dùng làm bìa sổ cái, sổ nhật ký chung, sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, các loại sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung