Top 33 Mẫu bìa gia phả đẹp file Word

XEM TRƯỚC PDF:

➤➤➤ Tải bản Full: https://drive.google.com/file/d/1nHVcH9X4Efx8j_2Wy3R-u4c3q0cDO9mm/view

Tải mẫu bìa gia phả đẹp file Word dùng chung phổ biến

Mẫu bìa gia phả gồm những thông tin gì?

Gia phả còn được gọi là Phổ ký, có khi là Phổ truyền, đây là bản sử ký của một gia đình hoặc một dòng họ. Bìa gia phả là phần không thể thiếu đối với quyển gia phả, bìa gia phả thường sẽ gồm các thông tin như:

  • Phần text ghi các nội dung như: gia phả dòng họ, tên dòng họ, địa chỉ, năm tháng,…
  • Phần trang trí có thể là những hoa văn đơn giản hoặc cầu kỳ.

Download mẫu bìa gia phả miễn phí ✓ các mẫu bìa gia phả đẹp file Word ✓ Mẫu bìa gia phả dòng tộc, dòng họ được thiết kế sẵn, dễ dàng chỉnh sửa

Check Also

Top 33 Mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung đẹp file Word

Tải mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung miễn phí ✓ Mẫu bìa .DOC dễ chỉnh sửa theo thông tin công ty ✓ Dùng làm bìa sổ cái, sổ nhật ký chung, sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, các loại sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung