Top 33 Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm đẹp file Word

XEM TRƯỚC PDF:

➤➤➤ Tải bản Full: https://drive.google.com/file/d/13gGgl-IyAwmzgh-XhVmT_Y6el-_CokZ2/view

Tải mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm file Word dùng chung phổ biến

Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm chuẩn gồm những thông tin gì?

Trên mặt bìa sáng kiến kinh nghiệm cần phải thể hiện được những thông tin sau:

  • Cơ quan chủ quản (ví dụ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GD&ĐT, ….)
  • Tên đơn vị bạn đang công tác (ví dụ: Tên trường tiểu học, THCS, THPT, đại học, cao đẳng, ….)
  • Logo của đơn vị mà bạn công tác
  • Tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm
  • Tên người thực hiện, đơn vị
  • Thời gian thực hiện

Khung viền và hoa văn trang trí nên lựa chọn không quá cầu kỳ vì dễ làm rối mắt người đọc và không làm nổi bật được những thông tin chính của một trang bìa sáng kiến kinh nghiệm.

Check Also

Top 33 Mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung đẹp file Word

Tải mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung miễn phí ✓ Mẫu bìa .DOC dễ chỉnh sửa theo thông tin công ty ✓ Dùng làm bìa sổ cái, sổ nhật ký chung, sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, các loại sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung