Top 33 Mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung đẹp file Word

XEM TRƯỚC PDF:

➤➤➤ Tải bản Full: https://drive.google.com/file/d/1_fcrN_oQc3zwrcOEn6baJHp_gseqRmna/view

Tải mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung file Word

Mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung gồm những thông tin gì?

Các doanh nghiệp sử dụng sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung có thể tạo trang bìa cho sổ kế toán với những thông tin như sau để dễ quản lý:

  • Thông tin công ty: Tên công ty, địa chỉ, mã số thuế. Nếu là công ty con, chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì cần ghi thêm thông tin công ty mẹ.
  • Tên loại sổ sách kế toán: Ghi rõ đó là loại sổ cái kế toán, sổ nhật ký chung, sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết.
  • Thứ tự sổ kế toán: Ghi rõ quyển số mấy, tháng năm ghi sổ
  • Ngày tháng mở sổ và ngày tháng kết thúc ghi sổ: Ghi rõ các thông tin ngày tháng mở sổ và kết thúc ghi sổ để tiện việc thống kê và thực hiện báo cáo định kỳ.

Check Also

Top 33 Mẫu bìa hồ sơ dự thầu đẹp file Word

Tải mẫu bìa hồ sơ dự thầu đẹp miễn phí ✓ Bìa hồ sơ dự thầu, mời thầu được thiết kế đơn giản nhưng ấn tượng, trang trọng ✓ Sử dụng làm bìa hồ sơ thầu đề xuất kỹ thuật, đề xuất tài chính tham gia các gói thầu công trình, dự án của doanh nghiệp nhà nước, công ty tư nh